O nas     Zarys historyczny     Obrót rolny     Piekarnia     Gastronomia     Oferta     Kadry     Kontakt     Ogłoszenia  
     O nas
     Zarys historyczny
     Obrót rolny
     Piekarnia
     Gastronomia
     Galeria
          Piekarnia
          Obrót rolny
          Inne
          Gastronomia
     Oferta
     Dział handlu detalicznego
     Kadry
     Kontakt
     Ogłoszenia
jesteś 131061 gościem
na naszej stronie
Zarys historyczny

Początki tworzenia ruchu spółdzielczego na terenie naszej gminy Koneck były trudne. Był to rok 1945, zaledwie kilkanaście dni po zakończeniu II wojny światowej. Sytuacja gospodarcza gminy była wyjątkowo trudna. Składały się na nią zniszczenia wojenne, brak sprzętu do uprawy ziemi, koni, bydła, handlu transportu, elektryfikacji i komunikacji.Wieś w tym czasie przechodziła transformację ustrojową, wprowadzano reformę rolną, zagospodarowywano tzw. resztówki pomajątkowe. Ludność wiejska była w skrajnie trudnych warunkach zbliżonych do gospodarki naturalnej. Zamieszkiwano w ziemiankach, budowano domy z własnoręcznie wykopanej gliny, ziemię uprawiano w krowy i woły. Samodzielnie wytwarzano żywność : chleb, masło, sery, olej, mąkę oraz mydło, obuwie, maszyny rolnicze, wozy konne itp.

Taka sytuacja zmuszała działaczy do samopomocy i obrony interesów chłopów, samozaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby jak cukier, mąka, lampy naftowe, nafta, papierosy, artykuły przemysłowe, pieczywo itp.

Pierwsza spółdzielnia pod nazwą Spółdzielnia Powszechna powstała w Konecku 22 lipca 1945. Zarząd stanowili :

  1. Saturnin Siewierski zam. Święte – Prezes Zarządu
  2. Stanisław Konwent zam Chromowola – Członek Zarządu
  3. Władysław Wesołowski zam. Koneck – Członek Zarządu
  4. Władysław Jaźwierski zam. Żołnowo – członek
  5. Wojciech Winiarski zam. Koneck – członek.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Władysław Pypkowski kierownik Szkoły Podstawowej w Świętym. Członkowie Rady to : Wincenty Świercz, Stefan Krużyński, Józef Brózda, Władysław Rolirad, Jan Waszak, Stanisław Gołębiewski.

W tym samym roku powstały kolejne spółdzielnie na wsiach :

  1. Święte – Zarząd : Jan Waszak, Mieczysław Kwiatkowski
  2. Straszewo – Zarząd : Benedykt Stefański, Stefan Zając
  3. Brzeźno – Zarząd : Jan Lewandowski, Stanisław Kania
  4. Ostrowąs -Zarząd : Maria Jóźwiak, Jan Wesołowski
  5. Brudnowo – Zarząd : Kazimierz Szubiela, Kazimiera Centkowska.

W dniu 16 marca 1948 roku nastąpiło połączenie wszystkich spółdzielni i przyjęto nazwę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Konecku. Prezesem Zarządu został Wincenty Świercz. Pierwszy sklep powstał u Pana Kułakowskiego, obecnie Pana Józefa Brózdy, sklepową została Pani Salomea Wienconek zam. Młynek, obecnie p. Madajczyk.

Pierwsza siedziba Spółdzielni była u Pani Anny Parasińskiej, a następnie w pomieszczeniach po byłym folwarku ( obecnie ośrodek zdrowia) oraz w Urzędzie Gminy. Spółdzielnia otrzymała także budynki gospodarcze po folwarku ( obecnie baza SKR ) oraz „resztówki” w Straszewie i Chromowoli.
Dynamiczny rozwój Spółdzielni notujemy dopiero od 10 marca 1957 roku po objęciu funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Czesława Kołodziejskiego i vice -prezesa Władysława Więckowskiego. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Władysław Budzyński.

W latach 1957- 1976 pod przewodnictwem Pana Prezesa Kołodziejskiego wybudowano biurowiec, nową bazę magazynową z utwardzonymi placami składowymi, bar gastronomiczny i sklepy w Kruszynku, Straszewie, Brzeźnie, Świętym, Żołnowie, Seroczkach, Konecku, 2 magazyny zbożowe itp.

W roku 1976 Prezes Czesław Kołodziejski przeszedł na emeryturę. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Władysławowi Wochna, dotychczasowemu vice-prezesowi d/s zaopatrzenia ludności. Po zmianie kierownictwa Spółdzielnia dalej intensywnie się rozwija, szczególnie w realizacji nowych inwestycji. I tak w latach 1976-2005 pobudowano piekarnię, restaurację, sklepy w Zazdrominie, magazyn zbożowy , 2 wagi samochodowe, klub rolnika w miejscowości Święte, Brzeźnie, zakupiono samochody dostawcze, ciągniki. Zmodernizowano całą bazę gospodarczą tj. drogi dojazdowe, place składu, ogrodzenie, oświetlenie, kanalizację itp.

Spółdzielnia prowadzi kronikę oraz salkę historyczną, w których to zawierają się dzieje naszej firmy od zarania. Każde ważniejsze wydarzenie odnotowywane jest na kartach kroniki i pamiątkowych planszach salki.

W chwili obecnej Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Konecku kieruje:
3 osobowy Zarząd i 9 -osobowa R a d a N a d z o r c z a.

Spółdzielnia prowadzi piekarnię, restaurację w Konecku oraz zajazd w Zakrzewie, bary gastronomiczne w Straszewie i Świętym, zakład produkcji betonów, sklepy spożywczo – przemysłowe,sklep wielobranżowy, sklepy spożywcze samoobsługowe Mini Market Lewiatan w Konecku oraz Zakrzewie, sklep spożywczy Market , zakłady usługowe, sprzedaż towarów masowych . Spółdzielnia jest autoryzowanym dealerem Katowickiego Holdingu Węglowego SA w Katowicach w zakresie handlu węglem i miałami węglowymi.

     © GS Koneck